Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 18 มิถุนายน 2564 1146
เอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เบื้องต้นสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 16 มิถุนายน 2564 7980
รายละเอียดสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติที่​จะแจ้งจบการศึกษา​ในภาคเรียนที่ 3/2564 09 มิถุนายน 2564 957
ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ในการสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯ หรือห้องสมุด 08 มิถุนายน 2564 1180
เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1 ที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย 07 มิถุนายน 2564 825
การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 31 พฤษภาคม 2564 1608
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 พฤษภาคม 2564 841
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง 25 พฤษภาคม 2564 1183
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 พฤษภาคม 2564 3830
ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 พฤษภาคม 2564 992