Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 23 มิถุนายน 2564 3465
กำหนดการชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1749
ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1252
กำหนดการวิชาการภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 21 มิถุนายน 2564 1072
กำหนดการและขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี 2564 21 มิถุนายน 2564 1064
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 18 มิถุนายน 2564 1287
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 1349
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 18 มิถุนายน 2564 1227
เอกสารประกอบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เบื้องต้นสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 16 มิถุนายน 2564 8133
รายละเอียดสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติที่​จะแจ้งจบการศึกษา​ในภาคเรียนที่ 3/2564 09 มิถุนายน 2564 1064