Accessibility Tools

ร่างเอกสารประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 21 มิถุนายน 2567 458
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 จํานวน 1 งาน 17 มิถุนายน 2567 479
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 12 มิถุนายน 2567 515
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2567 566
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน 1 งาน 21 พฤษภาคม 2567 575
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด 20 พฤษภาคม 2567 796
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 07 พฤษภาคม 2567 949
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 02 พฤษภาคม 2567 958
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 29 เมษายน 2567 985
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 26 เมษายน 2567 953