1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 3. ข่าวสำหรับบุคลากร
 4. ข่าวอบรมสัมนา
 5. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 6. ข่าวรับสมัครงาน
 7. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2564

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะครุศาสตร์...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 17:31
 • คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อหารือการปรับกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูระดับภูมิภาค

  คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมประชุมออนไลน์...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 17:24
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู้นำนักศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 13:22
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อับโหลด โพสต์ แชร์ เสรีภาพที่ทำได้ ภายใต้กฎหมายหมิ่นประมาท

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ เครือข่ายยุติธรรม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 12:09
 • คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 11:36
 • คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring

  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Coaching and Mentorring...

  วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 11:33
 • อาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมนักศึกษารายวิชาจิตอาสาลงทำแปลงเกษตรเมนูเด็ด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  อาจารย์มรภ.หมู่บ้านจอมบึงนำทีมนักศึกษารายวิชาจิตอาสาลงทำแปลงเกษตรเมนูเด็ด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง...

  วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 11:51
 • พิธีรับส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์

  พิธีรับส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะครุศาสตร์

  วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 11:35
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 3

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติ รุ่น 3

  วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 17:32
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันอังคาร, 02 มีนาคม 2564 17:04

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19