Accessibility Tools

 ▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมกับสมาคมสืบสานอนุรักษ์มวยไทยโลกจัดทำหลักสูตรโครงการพิเศษมวยไทยในความสัมพันธ์ไทยจีน นำร่องนักมวยและนักศึกษาจีน เรียนหลักสูตรมวยไทยศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ...

  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2567 11:44
 • ประชุมพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ประชุมพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง ระหว่างสถาบันทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2567 11:43
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย และถวายราชสดุดีเนื่องในวันราชภัฏ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำมหาวิทยาลัย...

  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2567 11:30
 • โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0

  โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0

  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2567 11:25
 • สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร

  สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร...

  วันเสาร์, 17 กุมภาพันธ์ 2567 11:11
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงานวันมวยไทย โชว์19 ปีจอมบึงยืนหนึ่ง หนุนเสริม Soft Power ด้านมวยไทยสู่สากล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมงานวันมวยไทย โชว์19 ปีจอมบึงยืนหนึ่ง หนุนเสริม Soft Power...

  วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2567 13:22
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เปิดกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน...

  วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2567 16:03
 • สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร

  สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร...

  วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2567 13:33
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุม...

  วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2567 15:53
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่...

  วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2567 16:34
 • ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

  ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2567 13:32
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์...

  วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2567 14:19
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ดูความพร้อมศูนย์ Press Center การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39

  ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ดูความพร้อมศูนย์ Press Center การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ...

  วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2567 14:18
 • สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร

  สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตร "การใช้...

  วันพุธ, 31 มกราคม 2567 18:59
 • รองอธิการบดีฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ จัดเวที PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน กับโรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียนใน จ.ราชบุรี

  รองอธิการบดีฯ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ จัดเวที PLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียน...

  วันพุธ, 31 มกราคม 2567 18:31

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

           

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

รอบรั้ว MCRU

MCRU News

Facebook Videos

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ

◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน (หมายเลขภายใน) ◈ หน่วยงาน  (หมายเลขภายใน)
คณะครุศาสตร์ 3257,3258 สถาบันวิจัยและพัฒนา  1080,1082 งานบริหารบุคคล  1013-1016
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3124,3125 สำนักงานอธิการบดี  1007,1097 งานวินัยและนิติการ 1065-1067
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3202,3203 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 1090-1093  งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ  1010,1011 
คณะวิทยาการจัดการ 1514,1515 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 1600  งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 1111,1021,1022 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1401 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  1303-1304  งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน  1028-1031 
บัณฑิตวิทยาลัย  3100-3103 หน่วยตรวจสอบภายใน   1059-1061  งานบริหารทั่วไป   1025-1027 
  (หมายเลขโทรศัพท์) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 1066  งานหอพักนักศึกษา 2300
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 0 3291 0223  กองนโยบายและแผน   1037-1040  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1702
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ  08 6420 5559, กองพัฒนานักศึกษา 1701,1704,1705 ป.บัณฑิต 3106
  0 3291 9228 ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ฯ 1213,1214  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ 1017
    ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์นวัตกรรมฯ 1200 โรงแรมจอมพลพาเลซ 1220