▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2565

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 15:12
 • การประชุมวิพากษ์คู่มือและข้อเสนอโครงการ ภายใต้การดำเนินงานโครการครูรัก(ษ์)ถิ่น

  การประชุมวิพากษ์คู่มือและข้อเสนอโครงการ ภายใต้การดำเนินงานโครการครูรัก(ษ์)ถิ่น

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 15:09
 • สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ...

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 13:36
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง...

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 13:32
 • การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน

  การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน"เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี" กินอยู่ดูมอญ...

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 10:23
 • การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา...

  วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 10:21
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

  วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565 13:45
 • วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยให้กับคณะครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1...

  วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565 13:27
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1...

  วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565 13:23
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร...

  วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565 13:16
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะกรรมการดำเนินงานร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม ในการจัดสนามสอบ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะกรรมการดำเนินงานร่วมประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อม...

  วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565 15:29
 • คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง OUTCOME –BASED EDUCATION (OBE) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและโครงการปรับปรุงและทบทวนกลุ่มวิชาชีพครู

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทาง OUTCOME –BASED...

  วันอังคาร, 24 พฤษภาคม 2565 15:23
 • กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO

  กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills...

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 14:09
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2565

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี...

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 14:01
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

  วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 13:48

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ