▶ ข่าวสารมหาวิทยาลัย

 1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • ทีม U2T for BCG ตำบลรางบัวพร้อมคณะทำงานส่งมอบงานและคืนกลับข้อมูลสู่ชุมชน

  ทีม U2T for BCG ตำบลรางบัวพร้อมคณะทำงานส่งมอบงานและคืนกลับข้อมูลสู่ชุมชน

  วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 14:19
 • การประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

  การประชุมคณะกรรมการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

  วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 14:09
 • โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

  โครงการพัฒนาครูเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

  วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 14:03
 • ทีมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมเยี่ยมชมโครงการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน

  ทีมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

  วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 13:56
 • คณะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรับฟังผลการดำเนินโครงการ

  คณะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมติดตามการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา...

  วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 13:47
 • ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวย

  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันพุธ, 28 กันยายน 2565 09:32
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันจันทร์, 26 กันยายน 2565 10:24
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันจันทร์, 26 กันยายน 2565 10:23
 • คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ

  คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ...

  วันจันทร์, 26 กันยายน 2565 10:03
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลงนามความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการทำงานระหว่าง กสศ. กับสถาบันผลิตและพัฒนาครู 9 แห่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ...

  วันจันทร์, 26 กันยายน 2565 09:45
 • คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน...

  วันอังคาร, 20 กันยายน 2565 11:13
 • คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามรูปแบบ MCRU Model กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง...

  วันอังคาร, 20 กันยายน 2565 11:02
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

  วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 08:50
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตฯ เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหาคัดกรอง รุ่นที่ 4

  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ...

  วันศุกร์, 09 กันยายน 2565 17:52
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560...

  วันศุกร์, 09 กันยายน 2565 15:14

 ▶ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการจัดซื้อ
 3. ร่างประกาศฯ
 4. ราคากลาง
 5. ประกวดราคา
 6. ผลผู้ชนะ
 7. ยกเลิกประกาศ
 8. สรุปผลจัดซื้อฯ
 9. ขายทอดตลาด

บริการของมหาวิทยาลัย

         

  

แนะนำมหาวิทยาลัย

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

คณะ / บัณทิตวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตฯ