1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 3. ข่าวสำหรับบุคลากร
 4. ข่าวอบรมสัมนา
 5. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 6. ข่าวรับสมัครงาน
 7. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนานักศึกษาสู่รูปแบบ MCRU Model

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเตรียมความพร้อมทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู...

  วันพุธ, 13 มกราคม 2564 15:42
 • ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โชว์นวัตกรรมผลงานของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษา ตู้ล้างมืออัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ...

  วันพฤหัสบดี, 07 มกราคม 2564 09:44
 • การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51

  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดอกคูนเกมส์ครั้งที่ 51

  วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 12:23
 • มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรสถานศึกษาลงนามทำความร่วมมือ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนยกระดับการจัดการศึกษาราชบุรี

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือภาคีเครือข่ายองค์กรสถานศึกษาลงนามทำความร่วมมือ...

  วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 11:53
 • คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ในสถานการณ์โควิด 19

  คณะทำงานจอมบึงมาราธอนประชุมเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนเตรียมความพร้อมงานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่...

  วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563 10:32
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์ "IMANE Futsal Freshy University League 2020"

  วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 12:03
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการสัมภาษณ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

  วันอาทิตย์, 20 ธันวาคม 2563 14:45
 • สัมภาษณ์นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทนักกีฬาและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

  สัมภาษณ์นักศึกษาทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทนักกีฬาและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2563 15:29
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรทั่วไป)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาภาคปกติ...

  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2563 15:28
 • โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาและขั้นตอนต่างๆของหลักสูตรสหกิจศึกษา”

  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ...

  วันเสาร์, 19 ธันวาคม 2563 10:09

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19