Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 จํานวน 1 งาน 16 กรกฎาคม 2567 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 08 กรกฎาคม 2567 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียน การสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 05 กรกฎาคม 2567 120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอล จํานวน 1 งาน 13 มิถุนายน 2567 982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 06 มิถุนายน 2567 1018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 06 มิถุนายน 2567 1005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ 23 พฤษภาคม 2567 1015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 17 พฤษภาคม 2567 1427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและ วิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) จํานวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 09 พฤษภาคม 2567 1628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 10 (อาคารศิลปะ) จํานวน 1 งาน 30 เมษายน 2567 1442