ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 22 กุมภาพันธ์ 2564 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 19 กุมภาพันธ์ 2564 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏฺิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง 18 กุมภาพันธ์ 2564 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์สนับสุนนการเรียนการสอนความยาวประมาณ 20-30 นาที (จำนวน 5 เรื่อง) 15 กุมภาพันธ์ 2564 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 11 กุมภาพันธ์ 2564 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเดิม) 05 กุมภาพันธ์ 2564 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร 04 กุมภาพันธ์ 2564 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 21 มกราคม 2564 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด 15 มกราคม 2564 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด 23 ธันวาคม 2563 85