Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 21 มกราคม 2564 1482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด 15 มกราคม 2564 1412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D3D จำนวน ๑ ชุด 23 ธันวาคม 2563 1391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง 22 ธันวาคม 2563 1436
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุุภาพผู้สูงอายุ จำนวน 1 ห้อง 18 ธันวาคม 2563 1392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดานเซรามิคไวท์บอร์ด จำนวน 13 ชุด 26 พฤศจิกายน 2563 1244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมระบบเครือข่าย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563 1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง 23 พฤศจิกายน 2563 1253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) จำนวน 1 เครื่อง 18 พฤศจิกายน 2563 1439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานไฟส่องสว่างมหาวิทยาลัยฯราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 09 พฤศจิกายน 2563 1369