Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ 05 พฤศจิกายน 2563 1228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบซิลเลอร์ อาคารอำนวยการ จำนวน 1 งาน 28 ตุลาคม 2563 1340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563 1316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่้อวีดีทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 23 กันยายน 2563 1354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชิ้นงานนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ต้นแบบเคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับงานสำนักงานและประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2563 1305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสีตัวถังและระบบภายในรถยนต์บัส ทะเบียน 40-0192 ราชบุรี 28 สิงหาคม 2563 1550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในหอพักร่มโพธิ์และหอพักปฐมนารี 26 สิงหาคม 2563 1339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล ออนไลน์แบบดิจิทัล 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563 1335
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 03 สิงหาคม 2563 1372
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 22 กรกฎาคม 2563 1364