ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23 มกราคม 2566 16
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 09 พฤศจิกายน 2565 294
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 28 ตุลาคม 2565 299
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27 ตุลาคม 2565 283
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27 ตุลาคม 2565 290
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ตุลาคม 2565 686
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11 ตุลาคม 2565 721
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 04 ตุลาคม 2565 599
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 กันยายน 2565 685
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06 กรกฎาคม 2565 998