ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร (ครั้งที่ 2) 11 มกราคม 2564 16
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน 6 ชุด 25 ธันวาคม 2563 25
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2563 50
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร 25 พฤศจิกายน 2563 10
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 สิงหาคม 2563 19
ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 14 กรกฎาคม 2563 15
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 01 กรกฎาคม 2563 16
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 มิถุนายน 2563 13