Accessibility Tools

ยกเลิกประกาศซื้อจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และงานสื่อสาร 25 พฤศจิกายน 2563 2570
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17 สิงหาคม 2563 1940
ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 1 งาน 14 กรกฎาคม 2563 1856
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 01 กรกฎาคม 2563 1497
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 มิถุนายน 2563 1186