Accessibility Tools

ขายทอดตลาด

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน 763 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 27 ธันวาคม 2566 1364
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน 626 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 28 มิถุนายน 2566 1933
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (ซากครุภัณฑ์) จํานวน 524 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 26 มกราคม 2566 3302
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป(หนังสือ) จำนวน 2,671.20 กิโลกรัม โดยวิธีทอดตลาด 24 มกราคม 2566 4219
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชํารุด เสื่อมสภาพ (เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 404 รายการ โดยวิธีทอดตลาด  13 ธันวาคม 2565 4543
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อสภาพ จำนวน 693 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 30 พฤศจิกายน 2565 6356