ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ จำนวน 14 รายการ 02 มิถุนายน 2566 14
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน 10 พฤษภาคม 2566 1018
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 งาน 28 เมษายน 2566 1052
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 9 รายการ 10 เมษายน 2566 1091
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 07 เมษายน 2566 1693
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุมกาสะลองและห้องประชุมฉัตรฟ้า จํานวน 2 รายการ 07 เมษายน 2566 1693
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการวิจัย และภูมิปัญญาไทย จํานวน 4 รายการ 04 เมษายน 2566 1107
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 04 เมษายน 2566 1166
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการห้องประชุมสุวรรณภา ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 31 มีนาคม 2566 954
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ 29 มีนาคม 2566 1132