Accessibility Tools

ประกาศประกวดราคา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จํานวน 1 ชุด 27 มิถุนายน 2567 466
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 21 มิถุนายน 2567 460
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 จํานวน 1 งาน 21 มิถุนายน 2567 476
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน 1 งาน 28 พฤษภาคม 2567 555
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2567 767
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง ชั้น 4 อาคารอํานวยการ เป็นห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 1 งาน 24 พฤษภาคม 2567 802
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 14 พฤษภาคม 2567 940
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 03 พฤษภาคม 2567 985
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ จํานวน 3 รายการ 23 เมษายน 2567 1037
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 15 และอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 09 เมษายน 2567 1055