ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 19 มกราคม 2565 50
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา "วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อการส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม" เพิ่มเติม 17 มกราคม 2565 75
รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค๊ชเจ้ฝนและทุนจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 11 มกราคม 2565 64
แจ้งนักศึกษากู้ยืม กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ให้ดำเนินการภาคเรียนที่ 2/2564 11 มกราคม 2565 81
ประกาศการแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) 07 มกราคม 2565 109
ประกาศเลื่อนการสอบนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ พศ.2564 05 มกราคม 2565 60
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 ธันวาคม 2564 59
ประกาศการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ธันวาคม 2564 45
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์) 21 ธันวาคม 2564 102
ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 1/2565) 13 ธันวาคม 2564 254