Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2565 21 ตุลาคม 2565 2166
กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 19 ตุลาคม 2565 2018
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนตุลาคม 2565) 04 ตุลาคม 2565 2027
เปลี่ยนสถานที่จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 22 กันยายน 2565 2196
การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงิน และการจัดเตรียมพร้อมส่งเอกสาร สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 15 กันยายน 2565 3388
ประกาศแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 12 กันยายน 2565 2750
คณะวิทยาการจัดการเชิญร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ 12 กันยายน 2565 2612
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2565) 01 กันยายน 2565 1888
ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE 09 สิงหาคม 2565 2316
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนสิงหาคม 2565) 02 สิงหาคม 2565 1662