Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 30 เมษายน 2567 607
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 580
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 30 เมษายน 2567 590
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 940
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนธันวาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 887
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 1156
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 779
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 763
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 768
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) ตุลาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 530