Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกันยายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 488
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กันยายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 490
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนสิงหาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 485
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) สิงหาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 442
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 445
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กรกฎาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 445
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 445
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มิถุนายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 438
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 441
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤษภาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 443