Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการฐานข้อมูลประจำปี 2567 จำนวน 11 ฐาน 19 มิถุนายน 2567 47
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 65 13 มิถุนายน 2567 103
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 29 พฤษภาคม 2567 248
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2567 (ชั้นปีที่ 2- 4) 23 พฤษภาคม 2567 932
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง Line Chatbot การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอทสำหรับงานบริการ 23 พฤษภาคม 2567 204
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 64 17 พฤษภาคม 2567 532
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 17 พฤษภาคม 2567 926
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวมพลังเพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 29 เมษายน 2567 672
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 25 เมษายน 2567 711
Integrity and Transparency Assessment 2024 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 24 เมษายน 2567 652