ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิถุนายน 2566 39
ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2566 177
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 43 19 พฤษภาคม 2566 142
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 10 พฤษภาคม 2566 273
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 01 พฤษภาคม 2566 486
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 29 เมษายน 2566 225
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library ครั้งที่ 42 29 เมษายน 2566 200
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 28 เมษายน 2566 297
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อรับข้อมูลข่าสาร 19 เมษายน 2566 265
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนมีนาคม 2566 11 เมษายน 2566 723