Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566" 16 สิงหาคม 2566 799
ขั้นตอนการซ้อมและรับจริงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 11 สิงหาคม 2566 696
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 48 03 สิงหาคม 2566 653
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 786
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 47 21 กรกฎาคม 2566 667
ประกาศรายละเอียดการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 18 กรกฎาคม 2566 957
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี 17 กรกฎาคม 2566 822
ประกาศการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 - 2564 14 กรกฎาคม 2566 914
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) 12 กรกฎาคม 2566 1330
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญเข้าร่วมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ “เรียนรู้ท้องถิ่น สืบศิลป์ชาติพันธุ์” 12 กรกฎาคม 2566 633