Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ ประจำปี 2566 10 เมษายน 2566 854
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) 05 เมษายน 2566 787
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 40 25 มีนาคม 2566 729
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566” 23 มีนาคม 2566 1047
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ BOOKDOSE PATH 17 มีนาคม 2566 1076
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 17 มีนาคม 2566 6261
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ 15 มีนาคม 2566 711
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 39 10 มีนาคม 2566 1308
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์แนะนำดรรชนีวารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 04 มีนาคม 2566 1324
ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) 01 มีนาคม 2566 1326