Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 05 มกราคม 2567 4718
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 58 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 05 มกราคม 2567 875
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 05 มกราคม 2567 2900
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าแข่งขันกีฬา พ.จ.น.กสัมพันธ์ ครั้งที่ 44 “อรพิมส์เกมส์” 28 ธันวาคม 2566 818
ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในการแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 25 ธันวาคม 2566 901
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric World University Ranking 2023” 19 ธันวาคม 2566 1485
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 57 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) 16 ธันวาคม 2566 786
เปิดรับสมัครวงดนตรีโฟล์กซอง (Folk Song) เพื่อแสดงในกิจกรรม “วิ่งเดินเพลินพุง!!” เป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 15 ธันวาคม 2566 886
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมออกร้านค้าในงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 15 ธันวาคม 2566 868
ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (โครงการ CWIE+EEC) 15 ธันวาคม 2566 898