Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563-2564 22 มิถุนายน 2566 2374
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 22 มิถุนายน 2566 711
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2566 21 มิถุนายน 2566 825
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563–2564 20 มิถุนายน 2566 1502
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 14 มิถุนายน 2566 761
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 14 มิถุนายน 2566 1652
สำนักวิทยบริการฯ เผยแพร่เอกสารในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อการติดตั้ง WINDOWA 11 ผ่าน USB FLASH 13 มิถุนายน 2566 1001
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 44 13 มิถุนายน 2566 689
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิถุนายน 2566 688
ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2566 837