Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ) 22 พฤศจิกายน 2566 895
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคมในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7" 21 พฤศจิกายน 2566 537
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17 พฤศจิกายน 2566 634
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 55 หมวดพระพุทธศาสนา 17 พฤศจิกายน 2566 468
กิจกรรม ARIT BOOK FAIR ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คัดเลือกหนังสือเข้าสำนักวิทยบริการฯ จากร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดัง 15 พฤศจิกายน 2566 510
ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 13 พฤศจิกายน 2566 578
ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 13 พฤศจิกายน 2566 591
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๖ 09 พฤศจิกายน 2566 571
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งที่ 54 06 พฤศจิกายน 2566 497
เชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SOCIAL ENGINEER OF MCRU 31 ตุลาคม 2566 571