Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 21 มิถุนายน 2567 929
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 17 มิถุนายน 2567 949
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 12 มิถุนายน 2567 994
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 27 พฤษภาคม 2567 1251
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ําเลียบถนนข้างสนามฟุตบอลจํานวน 1 งาน 21 พฤษภาคม 2567 1026
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย จํานวน 1 ชุด 20 พฤษภาคม 2567 1263
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ 07 พฤษภาคม 2567 1458
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องสตูดิโอสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 02 พฤษภาคม 2567 1448
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 29 เมษายน 2567 1440
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ 26 เมษายน 2567 1437