ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน 3 รายการ 22 มิถุนายน 2565 1691
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 17 มิถุนายน 2565 1999
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 15 มิถุนายน 2565 2296
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน จำนวน 1 เครื่อง 13 มิถุนายน 2565 1161
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 08 มิถุนายน 2565 1190
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 07 มิถุนายน 2565 1163
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 02 มิถุนายน 2565 1226
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 31 พฤษภาคม 2565 1132
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ ๒) 27 พฤษภาคม 2565 24
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2565 1145