ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (ปรับปรุง) 27 มกราคม 2564 291
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง (ปรับปรุง) 25 มกราคม 2564 303
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 20 มกราคม 2564 333
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry 4.0 จำนวน 1 14 มกราคม 2564 303
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) จำนวน 1 ห้อง 11 มกราคม 2564 300
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเดิม) งานส่วนที่เหลือหลังจากผุ้รับจ้างทิ้งงาน 08 มกราคม 2564 398
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบวาล์วเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมฉนวนหุ้มท่อทำความเย็น อาคารอำนวยการ 08 มกราคม 2564 344
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง 04 มกราคม 2564 295
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (จัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม) 04 มกราคม 2564 447
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสะสสารและโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 30 ธันวาคม 2563 352