ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะทำงานแบบ 5 แกน ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 30 ธันวาคม 2563 308
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง 28 ธันวาคม 2563 316
แบบเปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสื่อสาร (ครั้งที่ ๒) 17 ธันวาคม 2563 311
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องเวทีการแข่งขันชกมวยไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ ชุด 17 ธันวาคม 2563 342
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เฟส 1) 15 ธันวาคม 2563 389
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด 18 พฤศจิกายน 2563 350
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและส่งเสริมสุภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ห้อง 18 พฤศจิกายน 2563 259
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบงาน 2D 3D จำนวน 1 ชุด 17 พฤศจิกายน 2563 268
แบบเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2563 250
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสงของสสารและโมเลกุล 12 พฤศจิกายน 2563 242