Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 10 สิงหาคม 2564 2005
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้ง2) 04 สิงหาคม 2564 1399
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์รถอีแต๋นบรรทุก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 23 กรกฎาคม 2564 1420
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 04 มิถุนายน 2564 1705
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 28 พฤษภาคม 2564 1704
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) 13 พฤษภาคม 2564 1195
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) 13 พฤษภาคม 2564 1167
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 03 พฤษภาคม 2564 1176
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 30 มีนาคม 2564 1314
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง (ปรับปรุง) 26 มีนาคม 2564 1218