Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 61 บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 27 กุมภาพันธ์ 2567 717
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 21 กุมภาพันธ์ 2567 709
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. ในการดำเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 602
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 60 หนังสือน่าอ่าน ความรู้ทั่วไป 12 กุมภาพันธ์ 2567 637
กองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566 31 มกราคม 2567 764
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนสั่งเสื้อที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 70 ปี 31 มกราคม 2567 1345
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 59 ศิลปะ ลวดลายไทย 19 มกราคม 2567 859
สำนักวิทยบริการฯ ขอขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าใช้งาน UniNet Shorten URL ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา 12 มกราคม 2567 1275
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรม "โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล" 12 มกราคม 2567 1090
สำนักวิทยบริการฯ แนะนำดรรชนีวารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 12 มกราคม 2567 826