Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 14 มิถุนายน 2566 2141
สำนักวิทยบริการฯ เผยแพร่เอกสารในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หัวข้อการติดตั้ง WINDOWA 11 ผ่าน USB FLASH 13 มิถุนายน 2566 1684
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 44 13 มิถุนายน 2566 978
มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 02 มิถุนายน 2566 983
ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 24 พฤษภาคม 2566 1178
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 43 19 พฤษภาคม 2566 1594
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 10 พฤษภาคม 2566 1876
กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563–2564 01 พฤษภาคม 2566 2249
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 29 เมษายน 2566 1217
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-Library ครั้งที่ 42 29 เมษายน 2566 1315