Accessibility Tools

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์”

         ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน 2567 ที่จังหวัดราชบุรี สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ 2567 หรือ https://www.ratchaburigames.com/blog

 
  ที่มา : Facebook ราชบุรีเกมส์ และเมืองโอ่งเกมส์ 2567