Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05 กรกฎาคม 2566 1957
ประชาสัมพันธ์บัญชีการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา รหัส 66 26 มิถุนายน 2566 1543
ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย) 26 มิถุนายน 2566 896
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 45 23 มิถุนายน 2566 1461
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 23 มิถุนายน 2566 1079
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563-2564 22 มิถุนายน 2566 2973
ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากจะมีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 22 มิถุนายน 2566 1018
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยินดีต้อนรับ “นักศึกษาใหม่” ปีการศึกษา 2566 21 มิถุนายน 2566 1267
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2563–2564 20 มิถุนายน 2566 1935
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 14 มิถุนายน 2566 1176