Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง Line Chatbot การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอทสำหรับงานบริการ

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC เรื่อง Line Chatbot การทำระบบสนทนาอัตโนมัติผ่านไลน์แชทบอทสำหรับงานบริการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามช่องทางที่แนบมานี้

       E-BOOKS : https://pubhtml5.com/wobt/qdmq 
       YOUTUBE : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) : Line Chatbot 

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ