Accessibility Tools

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์สานใจ 2567

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีไทย #วันสงกรานต์สานใจ๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

             📍 ร่วมเปิดนิทรรศการครบรอบ ๗๐ ปี มรมจ
             🔶 ร่วมเปิดสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
             ⚽ ชม และเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง vs สโมสรราชบุรีมิตรผล 😄😄และทีม VIP mcru vs เครือราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

 
รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม