ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรางวัลประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 18 กันยายน 2564 901
งานกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดิจิทัล 17 กันยายน 2564 753
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีจัดทำใบเบิกเงิน 1/64 16 กันยายน 2564 771
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 16 กันยายน 2564 1056
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งสำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ​ด้วยระบบออนไลน์ 15 กันยายน 2564 836
การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าเทอม 50% (รอบ 2) ​ภาคเรียนที่ 1/2564​ 13 กันยายน 2564 1060
รายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินฯ รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 26 สิงหาคม 2564 2333
เปิดรับสมัครสอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 26 สิงหาคม 2564 827
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 25 สิงหาคม 2564 2721
ขอเชิญชวนทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 19 สิงหาคม 2564 978