Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมหมู่เรียนละ 1 คน 07 กรกฎาคม 2564 803
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 05 กรกฎาคม 2564 851
ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564 1213
รายชื่อนักศึกษาและรหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 23 มิถุนายน 2564 3131
กำหนดการชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1529
ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564 1101
กำหนดการวิชาการภาคปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 21 มิถุนายน 2564 915
กำหนดการและขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ประจำปี 2564 21 มิถุนายน 2564 919
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 18 มิถุนายน 2564 1117
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 1115