ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ ในการสมัครสมาชิกสำนักวิทยบริการฯ หรือห้องสมุด 08 มิถุนายน 2564 924
เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปี 1 ที่อยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย 07 มิถุนายน 2564 616
การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 31 พฤษภาคม 2564 1277
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 พฤษภาคม 2564 603
บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง 25 พฤษภาคม 2564 931
ประกาศฯ มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 พฤษภาคม 2564 2745
ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษากู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 พฤษภาคม 2564 753
รายละเอียดการสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 หรือนักศึกษาที่สนใจ 19 พฤษภาคม 2564 1481
ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2564 19 พฤษภาคม 2564 1206
ประกาศฯ มาตราการสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18 พฤษภาคม 2564 682