Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด"

                   กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด" สมัครตั้งเต่วันนี้ -28 ก.พ.65 (สมัครออนไลน์เท่านั้น) ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร วันที่ 1 มี.ค.65 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536-1700 (พี่พร)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  ส่งใบสมัคร

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา