Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 18 มีนาคม 2565 958
ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบ ในโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางฯ 16 มีนาคม 2565 869
ศูนย์ภาษาฯ เปิดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาที่สนใจ 10 มีนาคม 2565 738
รับสมัครนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 08 มีนาคม 2565 758
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 08 มีนาคม 2565 732
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมีนาคม 2565) 05 มีนาคม 2565 776
เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2/2564 แต่ยังสอบทักษะคอมพิวเตอร์ไม่ผ่าน 03 มีนาคม 2565 743
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "MCRU วัยใสห่างไกลยาเสพติด" 21 กุมภาพันธ์ 2565 836
ประกาศรับสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 17 กุมภาพันธ์ 2565 770
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 19 มกราคม 2565 1018