ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566 897
ประกาศแจ้งสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 17 มกราคม 2566 1130
ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 หัวข้อ "รอยยิ้ม ความทรงจำ" 08 มกราคม 2566 952
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2566) 26 ธันวาคม 2565 935
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2565 08 ธันวาคม 2565 1015
กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "พูดเป็นสร้างชีวิต" 29 พฤศจิกายน 2565 1036
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 29 พฤศจิกายน 2565 1018
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนธันวาคม 2565) 16 พฤศจิกายน 2565 1189
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 16 พฤศจิกายน 2565 1060
ประกาศชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 14 พฤศจิกายน 2565 393