Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา​ภาคปกติและภาคพิเศษเกี่ยวกับการรักษาสิทธิ์ในการรับส่วนลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564

                นักศึกษา​ภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับส่วนลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2564​ นักศึกษาต้องชำระค่าเทอมอย่างช้าที่สุด​ 10​ พ.ย.​64​ เพราะหากจ่ายเกินกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์รับส่วนลดค่าเทอม50%
                หมายเหตุ : กำหนดเวลานี้ไม่รวมนักศึกษา​ กู้​ ก.ย.ศ.​
                วิธีการช่องทางชำระเงินติดต่อได้ที่ งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน