ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับบัตรนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 14 ตุลาคม 2563 545
ขอเชิญชมการประกวด MOON&STAR Freshy Day Mcru สานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ 06 ตุลาคม 2563 658
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOON&STAR Freshy Day Mcru กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องใหม่ สายใยน้องพี่ และค้นหานักศึกษาต้นแบบ 05 ตุลาคม 2563 484
การแจ้งจบการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (หลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต) 15 กันยายน 2563 549
เปิดลงทะเบียน จองรอบทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำเดือน เดือนตุลาคม 2563 15 กันยายน 2563 471
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการอบรมและรับการทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2563 527
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อติดต่อถ่ายรูป ณ กองพัฒนานักศึกษา 11 กันยายน 2563 521
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 แต่ยังไม่ผ่าน การทดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รหัส 57 58 59 60 61 และ 62 (2 ปีหลัง) 03 กันยายน 2563 473
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับให้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 03 กันยายน 2563 551
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 28 สิงหาคม 2563 591