Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 01 กันยายน 2563 585
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20 สิงหาคม 2563 559
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 821
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 963
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 928
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30 กรกฎาคม 2563 546
ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2563 635
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563 583
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23 มิถุนายน 2563 717
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 มิถุนายน 2563 872