Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แจ้งวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างมหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง 09 กันยายน 2564 1288
ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลจอมบึง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 08 กันยายน 2564 1621
ประชาสัมพันธ์จากงานอาคารสถานที่ฯ เรื่อง แผนดับไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ บริเวณบ้านพักบุคลากร 07 กันยายน 2564 1037
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน 64 - สิงหาคม 2564 06 กันยายน 2564 891
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับรางวัล "ผู้ทรงคุณค่ากีฬามวยดีเด่น" (สาขาผู้ทรงคูณปการต่อวงการกีฬามวย) 03 กันยายน 2564 937
ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณบ้านพักอาจารย์ ส่งผลกระทบให้หอพักนักศึกษาและบ้านพักอาจารย์ บางส่วนไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว 03 กันยายน 2564 745
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ แก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 02 กันยายน 2564 2765
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล กิจกรรม ยืมมาก ลุ้นมาก 01 กันยายน 2564 959
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตอบแบบสำรวจการคัดเลือกใช้งานฟรีของฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Gale OneFile สำหรับสาขาต่างๆ 20 สิงหาคม 2564 840
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 สิงหาคม 2564 1284