Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 กันยายน 2564 1321
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน 2564” 28 กันยายน 2564 978
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาฯ “ครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 3” 27 กันยายน 2564 2679
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 17 กันยายน 2564 1053
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบออนไลน์ 16 กันยายน 2564 1043
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจรับชมการอบรมารใช้งานฐานข้อมูล “GALE eBooks” ย้อนหลัง 14 กันยายน 2564 943
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2565 13 กันยายน 2564 867
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565​ รอบที่ 1 10 กันยายน 2564 2791
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มวยไทยยุทธศิลป์ ในการแข่งขัน Thailand Online Sports Day 10 กันยายน 2564 978
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021 ในระดับระดับนานาชาติ 10 กันยายน 2564 1048