Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 964
ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564 19 มีนาคม 2564 966
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 05 มีนาคม 2564 979
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 864
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2564 982
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 2303
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 1893
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 1744
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 23 กุมภาพันธ์ 2564 990
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ 22 กุมภาพันธ์ 2564 935