ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 28 ธันวาคม 2564 502
ประกาศการจัดสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ธันวาคม 2564 462
ประกาศรายชื่อสอบทักษะคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา(รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์) 21 ธันวาคม 2564 648
ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 1/2565) 13 ธันวาคม 2564 1009
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา(หอพัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 440
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 454
กำหนดการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 03 ธันวาคม 2564 755
ประชาสัมพันธ์การการรับบัตรนักศึกษาและทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ 03 ธันวาคม 2564 490
กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 03 ธันวาคม 2564 569
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนราชภัฏ : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” 01 ธันวาคม 2564 709