Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เตรียมความพร้อม"เก็บชั่วโมงจิตอาสา" เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน กยศ ประจําปีการศึกษา 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567 17
ประกาศการรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 86
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567) 01 กุมภาพันธ์ 2567 241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) 23 มกราคม 2567 344
ขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้น สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 37 12 มกราคม 2567 357
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 04 มกราคม 2567 427
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2567) 02 มกราคม 2567 445
ประกาศการผ่อนผันทหาร สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2567 28 ธันวาคม 2566 401
กำหนดการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2566 19 ธันวาคม 2566 1589
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 12 ธันวาคม 2566 588