ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 22) ภาคเรียนที่ 2/2563 10 เมษายน 2564 41
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม 09 เมษายน 2564 87
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “MCRU NEW NORMAL ลดผู้เสพหน้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” 09 เมษายน 2564 31
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่ 5 (รหัส 59) 01 เมษายน 2564 102
ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 22 มีนาคม 2564 73
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 16 มีนาคม 2564 61
แนวปฏิบัติการจองหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่า 11 มีนาคม 2564 96
นักศึกษารหัส 63 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มารับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมบึง 10 มีนาคม 2564 86
ขอเชิญนักศึกษาเข่าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษ English Festival และ Singing Contest 08 มีนาคม 2564 74
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 08 มีนาคม 2564 69