ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566) 27 มกราคม 2566 115
ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 27 มกราคม 2566 48
ประกาศแจ้งสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 17 มกราคม 2566 115
ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่าย งานสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 หัวข้อ "รอยยิ้ม ความทรงจำ" 08 มกราคม 2566 127
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2566) 26 ธันวาคม 2565 145
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2565 08 ธันวาคม 2565 209
กองพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "พูดเป็นสร้างชีวิต" 29 พฤศจิกายน 2565 195
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 29 พฤศจิกายน 2565 226
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนธันวาคม 2565) 16 พฤศจิกายน 2565 342
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 16 พฤศจิกายน 2565 299