ข้อมูลอาคารสถานที่

 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ดังนี้     
   สถานที่ตั้ง
1.  เลขที่ 46 หมู่3 ถนนราชบุรี – จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150  
   ขนาดพื้นที่ 310 ไร่ แบ่งออกเป็น  
   1.1  พื้นที่อาคาร
 1.2  พื้นที่ฝึกทางพลศึกษา
 1.3  พื้นที่เกษตร
 1.4  พื้นที่อยู่อาศัย
 1.5  พื้นที่สระน้ำ
 1.6  พื้นที่หอพัก
 1.7  พื้นที่ ถนน ลานจอดรถ สวนป่า ที่ว่าง
 ประมาณ  71  ไร่
 ประมาณ  30  ไร่
 ประมาณ  60  ไร่
 ประมาณ  40  ไร่
 ประมาณ  15  ไร่
 ประมาณ  20  ไร่
 ประมาณ  74  ไร่
 2.  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150 
   ขนาดพื้นที่ 98 ไร่  
   2.1 พื้นที่ทุ่งกระถิน  98 ไร่
 3.  ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 
   ขนาดพื้นที่ 8 ไร่ แบ่งออกเป็น  
   3.1  พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
 3.2  พื้นที่มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี (ให้ทำประโยชน์)
 3.3  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 3.4  อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย
 8  ไร่
 15  ไร่
 1.3  ไร่
 1.2  ไร่
     
   ลักษณะพื้นที่ 
   เป็นที่ราบเชิงเขา  
     
   สภาพสาธารณูปโภค
   น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
   - ปั๊มกรองน้ำขึ้นแท็งค์(Kwiw)
   - ปั๊มหอยโข่ง
 ไฟฟ้า
   - หม้อแปลงใหญ่
 โทรศัพท์
   - สายนอก
 เคเบิ้ลทีวี
 ระบบสายใยแก้วนำแสง
 สมบูรณ์
 5 ตัว
 15 ตัว
 สมบูรณ์
 14 ตัว 
 504  เลขหมาย
 59 เลขหมาย
 1  ระบบ
 1  ระบบ
     
   ข้อมูลบ้านพัก
   บ้านพักอาจารย์
 แฟลตอาจารย์
 ห้องแถวคนงาน
 106  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง (15 ยูนิต)
     
   ข้อมูลหอพักนักศึกษา
   หอพัก (คสล) คอนกรีตเสริมเหล็ก (Steel Structure)
 
หอพัก (ไม้)
 7  หลัง
 5  หลัง
     
   ข้อมูลโรงแรม
   อาคารจอมพล (ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ)  1 หลัง
     
   ข้อมูลอาคารที่ใช้ในระบบการเรียนการสอน
   อาคารเรียน (อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11)
 อาคารนาฏศิลป์ (อาคาร 10)
 อาคารสำนักงานบัณฑิตศึกษา (อาคาร 6) 
 อาคารอำนวยการ (อาคาร 14) 
 อาคารศิลปวัฒนธรรม 
 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 9) 
 โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน 
 อาคารวิทยบริการ  (อาคาร 12)
 อาคารวิทยาลัยมวยไทย (อาคาร  8)  
 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 
 อาคารดนตรี 
 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
 อาคารสมาคมศิษย์เก่า
 อาคารฝึกงาน
   - อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย
   - อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   - อาคารเกษตร/โรงเรือน
   - English  House
   - อาคารศิลปะ
   - อาคารแปรรูปอาหาร 
 8  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 
 1  หลัง
 3  หลัง
 4  หลัง
 1  หลัง (6 ยูนิต)
 1  หลัง
 1  หลัง
     
   ข้อมูลสนามกีฬา
   สนามฟุตบอล
 สนามบาสเกตบอล
 สนามตะกร้อ 
 สนามเทนนิส 
 สนามเปตอง 
 โรงฝึกซ้อมมวย
 โรงฝึกยูโด 
 โรงยิมเนเซียม  
 สระว่ายน้ำมาตรฐาน  50  เมตร 
 สวนสุขภาพ
 สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
 2  สนาม
 2  สนาม
 2  สนาม
 1  สนาม (2 คอร์ด)
 1  สนาม
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  สระ
 1  สวน
 1  สนาม
     
   ข้อมูลอาคารสถานที่อื่น ๆ
   โรงรถ
 อาคารประปา
 หอส่งน้ำสูง
 หอประชุม / ห้องประชุม
 ศูนย์อาหาร
 อาคารร้านสวัสดิการ
 ศาลาไทย
 ศาลาที่พักผ่อนของนักศึกษา (ซุ้ม)
 สระน้ำ
 ป้ายประกาศกลาง
 ป้อมยาม
 ฐานพระประจำมหาวิทยาลัย
 ฐานพระพรหม 
 ฐานพระพิฆเนศ 
 อาคารสโมสรอาจารย์ 
 งานอาคารสถานที่
 ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย
 สถานที่อยู่เวรยาม (ห้องนอนเวรอาจารย์,บุคลากร ) 
 2  หลัง
 1  หลัง (2 ยูนิต)
 2  หอ
 3  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  หลัง
 31 หลัง
 5  สระ
 12 ป้าย
 5  ป้อม
 1  ฐาน
 1  ฐาน 
 1  ฐาน
 1  หลัง
 1  หลัง
 1  ป้าย 
 2  หลัง