1. ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสำหรับนักศึกษา
 4. ข่าวสำหรับบุคลากร
 5. ข่าวอบรมสัมมนา
 6. ข่าวสรรหา/รับสมัคร
 7. ข่าวรับสมัครงาน
 1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนจัดซื้อฯ
 3. ร่างเอกสารฯ
 4. ราคากลางฯ
 5. ประกาศประกวดราคาฯ
 6. ประกาศผลผู้ชนะฯ
 7. ยกเลิกประกาศฯ
 8. ขายทอดตลาดฯ

MCRU NEWs [ข่าวกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย]

 • ทีมอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมแปรรูปสมุนไพรฟ้าทลายโจร พร้อมนำกลับคืนสู่ชุมชนดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19

  ทีมอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย...

  วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 13:38
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและวารสารนานาชาติ ออนไลน์

  สถาบันวิจัยและพัฒนา...

  วันอังคาร, 03 สิงหาคม 2564 12:56
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2021

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขัน ICDL Digital...

  วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 14:40
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge 2021

  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษาที่ผ่าน...

  วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2564 14:34
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สายสนับสนุนวิชาการ

  ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564...

  วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 10:35
 • ประชุมคณะทำงาน MIO ขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร

  ประชุมคณะทำงาน MIO ขับเคลื่อนโครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร

  วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 10:25
 • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแสดงความยินดีทีมU2Tมหาวิทยาลัยสร้างชื่อ การแข่งขันแฮกกะธอน U2T Hackathon 2021 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแสดงความยินดีทีมU2Tมหาวิทยาลัยสร้างชื่อ การแข่งขันแฮกกะธอน U2T...

  วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 10:08
 • โครงการ Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3

  โครงการ Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3 "พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา...

  วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564 13:51
 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564

  ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2564

  วันพุธ, 21 กรกฎาคม 2564 09:47
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่กับการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนสร้างความข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรตอบโจทย์การทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่กับการเปลี่ยนแปลง...

  วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 08:49
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการหน่วยงาน ตอบโจทย์สู่สถาบันการเรียนรู้ร่วมกัน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจับมือกรมการทหารช่างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา...

  วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 09:39
 • คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แบ่งปันด้วยใจ ให้กับกลุ่มลูกจ้างฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในสถานการณ์โควิด 19

  คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค...

  วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 09:32
 • U2Tตำบลจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับเทศบาลเมืองจอมพลจัดเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการสื่อความหมายท้องถิ่น

  U2Tตำบลจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

  วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 12:07
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นที่ฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นที่ฐาน Visual Thinking...

  วันอังคาร, 13 กรกฎาคม 2564 11:58
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาMCRUจัดอบรมการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นที่ฐาน Visual Thinking สำหรับการจัดการเรียนการสอน

  สถาบันวิจัยและพัฒนาMCRUจัดอบรมการออกแบบและพัฒนา Digital Content บนพื้นที่ฐาน Visual Thinking...

  วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564 08:58

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น

รอบรั้ว MCRU

มาตรการเฝ้าระวัง COVID-19