ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมใหม่ (สําหรับห้องประชุมพุทธชาด/ห้องประชุมกาสะลอง) จํานวน 1 ชุด 20 มกราคม 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (THE HUB MCRU) จํานวน 1 งาน 18 มกราคม 2566 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 11 มกราคม 2566 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 06 มกราคม 2566 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 04 มกราคม 2566 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน 03 พฤศจิกายน 2565 261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2565 683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 ระบบ 06 กันยายน 2565 815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา 29 สิงหาคม 2565 762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 สิงหาคม 2565 783