Accessibility Tools

ประกาศผลผู้ชนะ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จํานวน 1 งาน 06 มกราคม 2566 2537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 04 มกราคม 2566 2551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบริการให้คำปรึกษา จำนวน 1 งาน 03 พฤศจิกายน 2565 2771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) 12 กันยายน 2565 2945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 1 ระบบ 06 กันยายน 2565 3354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงตากผ้าของหอพักคุรุวัฒนา 29 สิงหาคม 2565 3119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 26 สิงหาคม 2565 2401
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 สิงหาคม 2565 2572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2565 3304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 กิโลนิวตัน 11 สิงหาคม 2565 1877